Welkom op de vernieuwde site van Houkes Bewindvoerders in Emmen, de site voor persoonlijke en deskundige dienstverlening op het gebied van beschermingsbewind.

Soms kunnen mensen niet (helemaal) voor zichzelf zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben, omdat ze dementeren, omdat ze ernstig ziek zijn, verslaafd zijn of om andere redenen hun financiën niet kunnen overzien. Als iemand, om wat voor reden dan ook, zijn eigen financiën niet kan regelen, moet een ander dat doen. Vaak zijn dat dan familieleden of hulpverleners of het wordt helemaal niet geregeld met alle gevolgen van dien.

Het is lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands portemonnee beheren.

Zo’n dubbele pet kan voor verstoorde verhoudingen zorgen. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie.

Wij beheren het budget; zorgverleners kunnen zich weer concentreren op zorg verlenen.

Soms moet iemand worden opgenomen in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis of psychiatrische inrichting. Dan moet er nogal wat geregeld worden. In andere gevallen zorgt een beschermingsbewind er juist voor dat iemand met psychosociale problemen langer zelfstandig kan blijven wonen. Valt iemand onder een beschermingsbewind, dan wijst de rechter een partij aan die de financiële belangen van die persoon behartigt. Bijvoorbeeld Houkes Bewindvoerders, wij dus. Hulpverleners en familie komen dan weer toe aan hun eigenlijke taak: zorg verlenen. Met elkaar kunnen we er dan voor zorgen dat er rust komt in het dagelijks bestaan van cliënt.

Bij bewindvoering komt heel wat kijken!

De administratie moet op de juiste wijze worden gevoerd en bijgehouden en de bewindvoerder moet goed op de hoogte zijn van allerlei wettelijke regelingen, zoals huur- en zorgtoeslag, sociale wetgeving, regelgeving op het gebied van bezwaar en beroep en belastingwetgeving. Als bewindvoerder moeten wij over de gang van zaken verantwoording afleggen aan de rechter. Er werken bij ons deskundige mensen met gevoel voor de verschillende situaties van onze cliënten. Door middel van scholing wordt relevante kennis verkregen en bijgehouden.