Privacy

Uw privacy staat bij Houkes Bewindvoerders centraal. Wij leggen dit graag aan u uit.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort “AVG”, in werking getreden. De AVG geeft burgers van de Europees Unie meer rechten en organisaties meer plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Houkes Bewindvoerders B.V. verzamelt van al zijn klanten persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens voldoet aan alle wet- en regelgeving. Wanneer u klant wordt ontvangt u van ons een privacyverklaring. Deze verklaring kunt u ook hieronder downloaden.

Machtigen van iemand anders

Vanuit de nieuwe wet- en regelgeving zijn ook een aantal zaken veranderd. Voor het machtigen van bijvoorbeeld je hulpverlener of je kinderen om namens u te bellen moet nu een schriftelijke machtiging worden afgegeven. U kunt dit ook digitaal doen, dit gebeurt via DocuSign. Hiervoor dient u het e-mailadres te gebruiken welke reeds bekend is bij ons. U ontvangt een bevestigingscode op uw e-mail waarmee u het formulier kunt invullen.

Verzoek om inzage, wijzigen, bezwaar en verwijdering van persoonsgegevens

Klanten van Houkes Bewindvoerders hebben de volgende rechten met hun persoonsgegevens.

  • Inzage in de verzamelde gegevens
  • Wijzigen van onjuiste gegevens
  • Bezwaar maken op het gebruik van de gegevens 
  • Verzoeken om gegevens te verwijderen

Voor de voorwaarden van bovenstaande rechten verwijzen wij u naar onze privacyverklaring. Hierin staat wanneer u bovenstaande rechten kunt toepassen.

Beveiligd e-mailen

E-mail voldoet niet compleet aan alle veiligheidseisen die wij er aan stellen. Daarom worden alle bijlagen en gevoelige informatie enkel per beveiligde e-mail verstuurd. Dit gebeurt via een programma genaamd CryptShare. Wanneer u een beveiligde e-mail ontvangt kan het zijn dat er een wachtwoord nodig is om de mail te openen. Dit wachtwoord wordt apart verstuurd. Mocht u geen wachtwoord hebben ontvangen dan kunt u bellen met 0591-659929.

Wilt u ons een beveiligde e-mail versturen? Klik dan hier voor een handleiding

Beveiligde mail ontvangen

Heeft u een beveiligde e-mail ontvangen dan kunt u op de volgende manieren controleren of deze van Houkes Bewindvoerders B.V. afkomstig is. 

  • Bij de download link wordt je verwezen naar https://secure.houkesbewindvoerders.nl/
  • Afzender is van @houkesbewindvoerders.nl. Doormiddel van de modernste techniek waarborgen de afzender. SPF & DMARC is noodzakelijk hiervoor, vraag uw ICT leverancier of dit ondersteund wordt.
  • Vertrouwd u het niet, bel ons 0591 – 659929.

Functionaris Gegevensbescherming

Omdat wij gevoelige persoonsgegevens verwerken is er bij Houkes Bewindvoerders een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Mocht u vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens of heeft u een datalek ontdekt dan kunt u mailen met fg@houkesbewindvoerders.nl

Onze functionaris gegevensbescherming is geregistreerd bij Autoriteit Persoonsgegevens onder kenmerk FG001234.