Tarieven

De tarieven van curators, bewindvoerders en mentors worden vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Hieronder treft u onze tarievenlijst.
Klik hier voor de tarieven per 1-1-2016