Tarieven

De tarieven van curators, bewindvoerders en mentors worden vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hieronder de publicatie van de BPBI:

Tarieven voor 2019